Dzień Patrona Szkoły

    Dnia 9 grudnia w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku odbyło się spotkanie z okazji Dnia  Patrona Szkoły. Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w kościele św. Marcina. Następnie zaproszeni goście, dyrekcja szkoły  i harcerze  złożyli kwiaty i zapalili znicze pod obeliskiem  upamiętniającym powstańców z  Wyrzyska i Krajny.

    Pani dyrektor przywitała wszystkich zaproszonych gości, nauczycieli oraz uczniów. Szczególny charakter tego dnia podkreśliła  obecność znamienitych gości. Na uroczystości witaliśmy bardzo serdecznie: księdza radcę Władysława Nawarę, proboszcza księdza Janusza Dróżkowskiego, panią poseł Małgorzatę Janyskę, Starostę Pilskiego pana Mirosława Mantaja, Radnych Rady Powiatu w Pile pana Kazimierza Wasiaka i pana Stanisława Jendrzejewskiego, Burmistrz Wyrzyska panią Marię Bratkowską, Wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej w Wyrzysku panią Teresę Pinkowską, Radnych Rady Miejskiej w Wyrzysku pana Lecha Oziminę i pana Józefa Jasika, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska panią Barbarę Piorunowską, Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci panią Stefanię Wojtkowiak, dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku pana Czesława Pająka, dyrektor szkoły podstawowej w Kosztowie panią Marlenę Januszewską, dyrektor szkoły podstawowej w Gleśnie panią Ewę Dmochewicz, dyrektora  szkoły podstawowej w Falmierowie pana Marka Kułakowskiego, dyrektor SAPO w Wyrzysku panią Magdalenę Strzałkowską, przewodniczącego Rady Rodziców pana Adama Skrzyniarza i  byłego dyrektora szkoły podstawowej w Wyrzysku pana Henryka Plicę.

    Pani dyrektor Bogusława Jagodzińska odczytała również listy okolicznościowe , które przesłali Etatowy Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego pan Tomasz Bugajski i prezes Towarzystwa Przyjaciół Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 pan Stefan Barłóg.
 

    Montaż słowno-muzyczny przygotowali uczniowie klas V . Piękne wiersze i pokazy  multimedialne  przypomniały zgromadzonym gościom i uczniom  dzieje Powstania Wielkopolskiego. Widzowie mogli obejrzeć m.in.prezentację malowideł uwieczniających bohaterki czyn zbrojny  na tle  pieśni „Marsylianka Wielkopolska”, która powstała dla uczczenia pierwszej rocznicy wybuchu powstania. Recytatorzy przygotowywali się do występu pod czujnym okiem pani mgr Darii Maciejewskiej i pani  mgr Magdaleny Wachowskiej.

    Uczniowie klasy I a pod opieką pani mgr Małgorzaty Jakóbek wykonali polski taniec narodowy czyli polonez. Pierwszoklasiści zachwycili publiczność również pokazem orkiestry do utworu „Marsz Radeckiego”.

    Kolejnym punktem programu był pokaz prezentacji multimedialnej przygotowany przez uczennicę naszej szkoły, ukazujący przebieg działań powstańczych, a także najważniejsze postacie związane z tymi wydarzeniami.

    Spotkanie zakończył występ chóru szkolnego pod opieką pani mgr Edyty Kałużnej i pana mgr Wojciecha Sobiecha. Młodzi artyści wykonali takie utwory jak „Gdy szedłem raz od warty”, „Znam ja jeden piękny domek” i  hymn szkolny pt. „Gdy spieszysz dziś do swój szkoły”.