Dzień Patrona Szkoły i 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego obchodzono w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku bardzo uroczyście

Ty wnuku władasz

Numerycznym kodem

Dla ciebie hasła

W znakach algorytmu

I polem bitwy

Gra w układach struktur

Lecz gdy zwycięstwem

Uwieńczysz pomysły

Znajdź taką chwilę

Ludzkiego wytchnienia

Podejdź pod pomnik

CZYNU TWOICH OJCÓW

I wstrzymaj pamięć

W minucie skupienia

photo

Dnia 9 grudnia 2013r. w Szkole Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Wyrzysku w bardzo uroczysty sposób uczczono Dzień Patrona Szkoły i 95. rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Obchody rozpoczęły się mszą świętą w wyrzyskim kościele pw. Św. Marcina Biskupa, w której brała udział cała społeczność szkolna, rodzice i zaproszeni goście. Ks. proboszcz Janusz Dróżkowski nie tylko modlił się za Powstańców walczących w obronie Ojczyzny, ale również za nauczycieli, uczniów i rodziców. W swoim kazaniu podkreślił, że to my decydujemy o tym, co nas będzie czekało
w kolejnych latach. Powiedział, że to, jaką Polskę wybierzemy i stworzymy, taką ją będziemy mieć.

photo

photo

photo

photo

Po mszy św. wszyscy udali się pod obelisk znajdujący się przy szkole podstawowej,  który poświęcony jest Powstańcom Wielkopolskim Ziemi Wyrzyskiej i Krajny, gdzie w geście hołdu i szacunku złożono kwiaty.

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

photo

Po tym doniosłym, pełnym zadumy wydarzeniu wszyscy zebrani przeszli
na salę widowiskową.

photo

Słowami wiersza Eugeniusza Wachowiaka „Przesłanie dla wnuka” powitała wszystkich zgromadzonych Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich pani Bogusława Jagodzińska, która  podkreśliła, że Dzień Patrona Szkoły odbywa się w przeddzień 95. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego. W tej doniosłej chwili byli razem wszyscy, którzy wspierają działania szkoły i pomagają w pracy dydaktyczno – wychowawczej wyrzyskiej placówki.

photo

Dla naszej szkolnej społeczności był to wielki zaszczyt, iż tak wielu znamienitych gości przybyło na tę uroczystość. Swoją obecnością  pokazali, że są im bliskie działania, które szkoła podejmuje na rzecz krzewienia wiedzy o Patronie – Powstańcach Wielkopolskich. Wśród gości, którzy zaszczycili wszystkich swoją obecności, byli:

- Ksiądz Proboszcz Janusz Dróżkowski

- Poseł RP Maria Janyska

- Senator RP Mieczysław Augustyn

- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek Tomasz Bugajski

- Starosta Pilski Mirosław Mantaj

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wyrzysku Teresa Pinkowska

- Radni Rady Powiatu w Pile: Maria Augustyn,  Stanisław Jendrzejewski, Kazimierz Wasiak

- Radni Rady Miejskiej w Wyrzysku: Józef Jasik, Kazimierz Zieliński, Leonard Borowczyk, Zbigniew Piotrowski, Lech Ozimina

- Sekretarz Gminy Wyrzysk Wiesława Krasocka, która reprezentowała Burmistrz Wyrzyska Marię Bratkowską

- Skarbnik Koła nr 9 TPPW Marian Praczyk

- Prezes Związku Inwalidów Wojennych RP w Wyrzysku Leon Piszczek

- Komendant Hufca ZHP w Pile druhna Bożena Wojciechowska

- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska Barbara Piorunowska

- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Stefania Wojtkowiak

- Prezes Zarządu Szpitala Powiatowego w Wyrzysku  Anna  Borowska

- Wicedyrektor Gimnazjum w Wyrzysku Sławomir Gajdziński

- Dyrektor SAPO w Wyrzysku Magdalena Strzałkowska

- Były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyrzysku Henryk Plica

- Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury Czesław Pająk

- Prezes Klubu Sportowego „Łobzonka” w Wyrzysku Edmund Pijanowski

- Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Falmierowie Barbara Klóska

- Przewodnicząca Rady Rodziców Elwira Tośko

- Rodzina Franciszka Muracha: Donata i Józef Jasik oraz Janusz Kubanko

- Przyjaciele szkoły: przedstawiciele zakładów pracy, instytucji, organizacji, stowarzyszeń, mieszkańcy Gminy Wyrzysk, poczty sztandarowe, Rodzice, Rada Pedagogiczna i Uczniowie.

Dyrektor Szkoły – Bogusława Jagodzińska – w swoim przemówieniu przytoczyła słowa Cypriana Kamila Norwida, który mówił, iż „Ojczyzna to wielki zbiorowy obowiązek”. Dyrektor  podkreśliła, że należy być dumnym, że szkoła w małym miasteczku, jakim jest Wyrzysk, może nosić imię tak zasłużonych osób i że wśród nas żyją ich potomkowie. Powiedziała także, że taki Patron zobowiązuje do pewnych zachowań. W swoim wystąpieniu zwróciła się do obecnych na sali: „Obowiązkiem naszym -  nauczycieli i rodziców, ludzi dorosłych - jest pamiętać  o  nich i sprawić, by wiedziały o ich bohaterstwie następne pokolenia. Dziś takie działania, to jest nasz zbiorowy obowiązek. Mamy nadzieję, że czynimy naszą powinność, bo szkoła ma nie tylko dawać wiedzę określoną podstawą programową, ale ma też wychowywać w duchu wartości patriotycznych i umiłowania historii kraju i <<małej ojczyzny>>”

Dyrektor szkoły dodała, że 95. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego to data niezwykła. Dlatego nader godnie należało to wydarzenie uczcić. Od kilku miesięcy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Wyrzysku: mgr Małgorzata Dróbka – Jiers, mgr Magdalena Wachowska, mgr Wojciech Sobiech, druhna Agnieszka Spirydow oraz jej osoba wraz z panem Wojciechem Kicmanem członkiem Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pracowali nad publikacją noszącą tytuł: „Franciszek Murach – Powstaniec Wielkopolski z Wyrzyska - Patron 6 Drużyny Harcerskiej Sokoły działającej przy naszej szkole. Podczas uroczystości Dnia Patrona Szkoły książka ta została zaprezentowana. Otrzymali ja również obecni na uroczystości goście. Pani Dyrektor przy tej doniosłej okazji podziękowała wszystkim, którzy wsparli finansowo wydanie tej publikacji: Zarządowi Powiatu Pilskiego i Burmistrz Wyrzyska, Radnym Rady Powiatu w Pile, Radnym Rady Miejskiej w Wyrzysku, instytucjom oraz osobom prywatnym. Dodała, iż bez tej pomocy nie byłoby dziś tego dzieła. „Mamy nadzieję, że dzięki tej książeczce upamiętnimy życie i działalność tego wielkiego wyrzyszczanina oraz upamiętnimy historię nadania imienia naszej szkole i działania na rzecz Patrona” – skonstatowała Pani Dyrektor Jagodzińska.

Dodała także, iż Dzień Patrona Szkoły jest odpowiedni do podziękowania tym osobom, firmom i instytucjom, które w ostatnich latach pomagały szkole w sposób szczególny realizować działania dydaktyczno – wychowawcze i te związane z Patronem. „To bardzo cenne mieć Przyjaciół, którzy zawsze są z nami” – powiedziała Pani Dyrektor.

Akty podziękowania otrzymali:

- Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek Tomasz Bugajski

- Starosta Pilski Pan  Mirosław Mantaj

- Burmistrz Wyrzyska Pani Maria Bratkowska

- Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Wyrzysku Pani Teresa Pinkowska

- Prezes Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Pan Ryszard Garbarczyk

- Członek Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 Pan Wojciech Kicman

- Komendant Hufca im. Stanisława Staszica w Pile Druhna Bożena Wojciechowska

- Proboszcz  parafii pw. św. Marcina Biskupa w Wyrzysku Ksiądz Janusz Dróżkowski

- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Wyrzysku Pani Stefania Wojtkowiak

- Prezes Towarzystwa Przyjaciół Wyrzyska Pani Barbara Piorunowska

- Prezes Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Łobżenicy Pan Andrzej Gliszewski

- Prezes Klubu Sportowego „Łobzonka” w Wyrzysku Pan Edmund Pijanowski

- Dyrektor Miejsko–Gminnego Ośrodka Kultury w Wyrzysku Pan Czesław Pająk

- Kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wyrzysku Pan Wacław Michalec

- Właściciele Piekarni „Anna” w Wyrzysku Państwo Anna i Edward Paproccy oraz Państwo Anna i Mieczysław Koczorowscy

- Właściciele Piekarni „Edro – Bis” w Osieku nad Notecią Państwo Regina i Mariusz Tydda,

- Przewodnicząca Rady Rodziców Pani Elwira Tośko

- Pan Marcin Harczuk

- Pan Rafał Kasprzycki

- Pan Rafał Głyżewski

- Pan Marcin Stańczyk

- Pan Piotr Brzeziński

- Państwo Izabela i Piotr Mrotkowie

- Państwo Wiesława i Marek Odorowie

- Pani Ewa Marchel

- Pani Danuta Buda

- Pani Janina Stranz

- Pan Piotr Spirydow.

photo

photo

photo

Po osobach, które zawsze wspierały szkołę życzliwą pomocą przyszła kolej na wyróżnienie uczniów, którzy brali udział w licznych konkursach związanych z Powstaniem Wielkopolskim. Niniejsze konkursy to: Konkurs wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, który wygrała uczennica klasy szóstej Agata Kędzior, konkurs sportowy „Być sprawnym jak żołnierz - powstaniec” rozegrany na poziomie poszczególnych klas oraz konkurs na najlepsze opowiadanie i wiersz  o Powstaniu Wielkopolskim.

photo

W trakcie tego dnia Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Pan Marszałek Tomasz Bugajski wręczył dwojgu nauczycielom naszej szkoły: mgr Annie Panek i mgr. Wojciechowi Sobiechowi  oraz sekretarz szkoły Agnieszce  Spirydow  Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznany przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Poznaniu.  Medal taki przyznaje się osobom i jednostkom organizacyjnym zasłużonym dla idei pamięci narodowej oraz opieki nad miejscami walk i męczeństwa. Jest to wielkie uhonorowanie nie tylko dla osób odznaczonych, ale także dla szkoły. photo

Doniosłość Dnia Patrona szkoły podkreślali zebrani na uroczystości goście. Jako pierwsza zabrała głos poseł RP pani Maria Janyska. Pani poseł mówiła, iż na ziemi wyrzyskiej nie można było wybrać bardziej zacniejszego Patrona dla szkoły. Dodała również, że imię to nie tylko chluba i duma, ale to także postępowanie w odpowiedni sposób, czyli kultywowanie tradycji oraz pokazywanie, że na takiego Patrona zasłużyliśmy.

photo

Do tych słów dołączył się pan senator RP Mieczysław Augustyn, który wyraził ogromną radość, iż pomimo złej pogody udało mu się dotrzeć na nasze święto. Pan senator podkreślał w swoim wystąpieniu, że to dzieci i młodzież muszą być w centrum zainteresowania dorosłych i należy im wpajać, że Polska to wszystko, co mamy, ponieważ to oni budują przyszłość. „Najbardziej Polskę czują ci, którzy muszą o nią ciągle zabiegać. To jest polskość i patriotyzm” – powiedział na koniec.

photo

Następnie głos zabrał Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego Marszałek Tomasz Bugajski. Pan Marszałek  bardzo ciepłe słowa skierował zarówno do uczniów, którzy jak podkreślił, tego dnia są najważniejsi, jak i nauczycieli oraz zgromadzonych gości. Powiedział, iż jego serce cieszy fakt, że tu jest i dodał, że wiedział, iż pogoda może nie sprzyjać dalekim wyjazdom, ale chęć bycia z nami i dzielenia się tymi chwilami była o wiele większa niż mróz i śnieg. Marszałek w swoim przemówieniu zwrócił się w szczególności do uczniów. Stwierdził, że to oni muszą być pełni dumy z tego, co mają oraz z tego, gdzie obecnie się znajdują. „Wyrzysk to wielka droga do startu” – powiedział i dodał, że Powstańcy też byli takimi zwykłymi ludźmi, jak my dziś i potrafili zajść bardzo daleko, nie zważając na przeciwności. Zwrócił też uwagę na fakt, iż ziemia wyrzyska wydała wielu zacnych Polaków. Wyraził też swą radość z tego, że drużyna harcerska wybrała na swego patrona wielkiego patriotę i społecznika - mieszkańca Wyrzyska -  Franciszka Muracha.

  Lekcję patriotyzmu zadał wszystkim zgromadzonym Starosta Pilski Mirosław Mantaj. Zwracając się do uczniów i osób dorosłych znajdujących się na sali powiedział, iż patriotyzm nie może być tylko od święta. Patriotyzm to codzienność. Trzeba go rozwijać i się z nim nie rozstawać. Dodał także, że jest pełen zadowolenia i podziwu, że wyrzyska szkoła tak znacząco krzewi wiedzę o Powstaniu Wielkopolskim  i pielęgnuje tradycje patriotyczne.

photo

Skarbnik Koła nr 9 Towarzystwa Pamięci Powstania Wielkopolskiego pan Marian Praczyk był podobnego zdania jak jego przedmówcy. On jednak podkreślał przede wszystkim świetność Powstańców Wielkopolskich, którzy jako jedyni w Polsce doprowadzili swój czyn do zwycięstwa. Powiedział, że patriotyzm należy rozpowszechniać, patriotyzm należy pokochać, Powstańców należy czcić i postępować według wskazówek, którymi oni w życiu się kierowali.

photo

W imieniu rodziny Franciszka Muracha przemawiał pan Józef Jasik. Wyraził on szczególną wdzięczność za stworzenie książki o Franciszku Murachu. Powiedział, iż jest to znak, że pamięć o jego przodku nie zginie. On i jego rodzina są dumni, że ktoś nadal docenia walkę, do której stanęli Powstańcy. Podziękował również za honor wybrania Franciszka Muracha na Patrona 6 Drużyny Harcerskiej „Sokoły” działającej przy naszej szkole. Wnuk Franciszka Muracha – Janusz Kubanko – złożył na ręce pani Dyrektor kwiaty dla całego grona pedegagicznego w podziękowaniu za pracę nad publikacją, natomiast wnuczka tego wielkiego Powstańca – Donata Jasik – druhnie Agnieszce Spirydow.

Wśród przemówień nie mogło zabraknąć także głosu przewodniczącej Rady Rodziców – pani Elwiry Tośko, która podziękowała w imieniu rodziców za trud wkładany w proces dydaktyczno – wychowawczy uczniów oraz w rozpowszechnianie w ich sercach i umysłach miłości do Ojczyzny, a także poszanowania tradycji. „Niech wartości dziś ukazane przyświecają każdemu naszemu dążeniu” – zakończyła część oficjalną pani Tośko.

Następnie głos zabrali uczniowie, którzy przygotowali piękny montaż słowno –muzyczny, w którym mogli zaprezentować swoje talenty, a było ich bardzo wiele – począwszy od tańca, przez recytację, po śpiew, grę na pianinie, gitarze oraz skrzypcach. Zgromadzeni zostali przeniesieni w czasy odległe o 95 lat. Poczuli się silni nadzieją, iż „Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy…”. Nie mogło na scenie zabraknąć narodowych symboli, odśpiewania „Roty”, wyrecytowania słów Marii Konopnickiej czy odtańczenia poloneza. Przez kilka godzin Szkoła Podstawowa w Wyrzysku była kolebką polskości, w której najważniejszym elementem było podkreślenie, iż nasi Patroni to postaci niezwykłe. Swoją wielkość i sławę nie zawdzięczają  blaskom fleszy, ale codziennemu trudowi i spełnieniu obowiązku względem tego, co w życiu każdego człowieka winno być najważniejsze – Ojczyzny. To wspaniale widowisko przygotowali nauczyciele naszej szkoły: mgr Magdalena Wachowska, mgr Małgorzata Jakóbek, mgr Edyta Kałużna, mgr Anna Poniewierska, mgr Wojciech Sobiech, zaś dekorację sceny i sali – mgr Elżbieta Kwasek i Katarzyna Chyła.

photo

photo

photo

photo

photo

Tego dnia nie tylko książka dotycząca wielkiego powstańca Franciszka Muracha ujrzała światło dzienne. Wielkim zaskoczeniem było pierwsze odtworzenie nowopowstałego hymnu szkoły. Słowa i muzykę skomponował pan dr Piotr Jańczak – kompozytor, muzyk, dyrygent. Hymn nie tylko zaskoczył wszystkich zebranych, ale także skrajnie poruszył. Od dziś stanie się wizytówką wyrzyskiej Szkoły Podstawowej.

Dzień 9.12.2013 r. pozostanie w pamięci gości, dyrekcji, grona pedagogicznego
i uczniów jako ten, w którym doświadczyliśmy wielkiej lekcji patriotyzmu i historii.

Tekst mgr Ewelina Popielarz

Zdjęcia: Zuzanna Doberstein klasa IVc

             Dominik Tośko klasa Vc

             Natalia Wyczyńska klasa IVa

             Kacper Wolski klasa VIc

Cała fotorelacja dostępna jest pod adresem:

http://fotografia-wyrzysk.pl/?page_id=3102